Press Releases

Virtuální valná hromada Vienna Insurance Group 2020

Schválení dividendy ve výši 1,15 EUR na akcii, paní Katarína Slezáková zvolena do dozorčí rady

29. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe se virtuálně uskutečnila 25. září 2020. Od 11:00 hod (SEČ) probíhal kompletní přenos prostřednictvím internetu v německém, anglickém a českém jazyce.

Rozhodnutí o dividendě
Valná hromada schválila návrh představenstva a dozorčí rady Vienna Insurance Group a usnesla se na dividendě ve výši 1,15 eura na akcii. Odpovídá to míře vyplacení 44,4 % zisku po zdanění a odečtení menšinových podílů. Výnos dividendy představuje 4,5 %.

Dnem rozdělení dividendy je 28. září 2020, rozhodný den dividendy (record date) je 29. září 2020 a dnem výplaty dividendy je 30. září 2020.

Generální ředitelka Elisabeth Stadler zrekapitulovala v rámci valné hromady úspěšný hospodářský rok 2019, ve kterém skupina VIG poprvé nahospodařila více než 10 miliard EUR pojistného a přes půl miliardy zisku před zdaněním. Záznam prezentace je k dispozici na webové stránce Vienna Insurance Group pod vig.com/annual-general-meeting. Následně představenstvo zodpovědělo otázky akcionářů.

Katarína Slezáková novou členkou představenstva 
Paní Maria Kubitschek složila svůj mandát v dozorčí radě s účinností od ukončení valné hromady. Od tohoto okamžiku byla novou členkou dozorčí rady Vienna Insurance Group zvolena Katarína Slezáková. Tato 44letá Slovenka absolvovala studium na Fakultě podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě a disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti marketingu a komunikace technologických a průmyslových podniků (např, Siemens IT Solutions and Services Slovensko, Siemens s.r.o. Slovensko, Siemens AG Rakousko, Medirex a.s.). V současnosti je Katarína Slezáková ředitelkou marketingu společností CzechToll a SkyToll, dvou předních podniků v oblasti inteligentních systémů řízení dopravy v České republice a na Slovensku. Její mandát v dozorčí radě Vienna Insurance Group potrvá až do valné hromady v roce 2024. Zastoupení žen v dozorčí radě VIG nadále představuje 40 %. 

Akcionáři schválili usnesení valné hromady velkou většinou hlasů. Další informace jsou k dispozici na internetu pod vig.com/annual-general-meeting.