Press Releases

PR
Kennzahlen |

Vienna Insurance Group v prvním čtvrtletí 2020 s nárůstem pojistného

Navzdory dobrému začátku roku je třeba od 2. čtvrtletí 2020 očekávat důsledky pandemie COVID-19

  • Pojistné vzrostlo na 3,1 mld. EUR (+7,2 %)
  • Zisk (před zdaněním) klesl na 121,9 mil.  EUR (-4,4 %)
  • Čistý výsledek se zvýšil na 85,8 mil. EUR (+2,8 %)
  • Ukazatel combined ratio na úrovni 95,1 % (-1,7 procentního bodu)

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) zaznamenala za první čtvrtletí 2020 pozitivní vývoj obchodní činnosti. „Tento rok jsme zahájili velmi dobře a vykazujeme výrazný nárůst pojistného. Za tento vývoj vděčíme silným měsícům leden a únor 2020, které dokázaly značně kompenzovat i první důsledky omezení v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19, zavedených od poloviny března. Ztráty na pojistném následkem poklesu nového obchodu se na vývoji projeví zejména od druhého čtvrtletí 2020 a pravděpodobně i v dalším průběhu hospodářského roku“, vysvětluje generální ředitelka Elisabeth Stadler. Začátkem května se v zemích se zastoupením skupiny VIG postupně opět začaly otvírat obchodní kanceláře. Servisní zařízení jsou nyní zase v neomezeném rozsahu k dispozici zákazníkům za dodržení potřebných bezpečnostních opatření.

Nárůst pojistného
Celkový objem pojistného dosáhl za první tři měsíce roku 2020 výši 3,1 mld. EUR. To odpovídá nárůstu o 7,2 % oproti prvnímu čtvrtletí 2019. V letošním prvním čtvrtletí docílila všechna odvětví růstu pojistného. Pojistné v jednorázově placeném životním pojištění zaznamenalo dvojciferný vzestup (+29,8 %). V absolutních číslech došlo k nejvyššímu růstu pojistného v segmentech Rakousko a Polsko.

Stabilní výsledek
S o něco nižším ziskem (před zdaněním) ve výši 121,9 mil. EUR (-4,4 %) a s mírně vyšším čistým ziskem (po zdanění a odečtení menšinových podílů) ve výši 85,8 mil. EUR (+2,8 %) se podařilo první čtvrtletí 2020 navzdory prvním utlumujícím vlivům v důsledku pandemie COVID-19 uzavřít kladně.

Ukazatel combined ratio se zlepšil o 1,7 procentního bodu
Škodový průběh byl v prvním čtvrtletí 2020 výrazně nižší než v předchozím roce, čímž ukazatel combined ratio dosáhl hodnotu 95,1 % (1. čtvrtletí 2019: 96,8 %). K výraznému zlepšení ukazatele combined ratio došlo v segmentech Pobaltí, Slovensko a Turecko/Gruzie.

Finanční výsledek (bez výsledku z podniků hodnocených formou „at equity“) dosáhl v prvním čtvrtletí 2020 136 mil. EUR, co představuje pokles o 25 % oproti stejnému období předešlého roku. Souvisí to zejména se změnou konsolidační metody veřejně prospěšných společností bytové výstavby k 31. červenci 2019 a s výraznějším poklesem hodnoty kapitálových investicí. Kapitálové investice koncernu včetně hotovostních prostředků představovaly k 31. březnu 2020 34,7 mld. EUR.

Skupina VIG se postupně vrací k „nové normalitě“
V květnu dostali zaměstnanci, kteří většinou pracovali formou home office, postupně a v souladu s místně platnými ustanoveními a předpisy opět možnost práce v omezeném kancelářském provozu.  Prioritou je péče o zákazníky za dodržení přísných hygienických a bezpečnostních opatření. I nadále probíhá pravidelná výměna informací s lokálním managementem společností VIG o aktuální situaci v jednotlivých zemích, kde působí VIG. Stálá pozornost je věnována i průběžnému vývoji na kapitálových trzích. Skupina VIG je koronakrizí postižena především následkem s tím spojeného vývoje kapitálového trhu. Kromě toho došlo k jistému poklesu v rámci nového obchodu bez možnosti kompenzace současným nárůstem internetového obchodu.