Press Releases

PR
Kennzahlen |

Vienna Insurance Group potvrdila solidní výsledky za rok 2020

Ukazatel solventnosti ve výši 238 % je znakem vysoké kapitalizace skupiny VIG

Předběžně zveřejněná čísla za hospodářský rok 2020 a výhled na rok 2021 z 9. března byly potvrzeny zprávami o hospodaření skupiny VIG, zveřejněnými dnes, 15. dubna 2021. 

Stabilní výkonnost ve výjimečném roce 
Díky vyššímu přijatému pojistnému o objemu 10,43 mld. EUR, zisku před zdaněním ve výši 346 mil. EUR a dále se zlepšujícímu ukazateli combined ratio s hodnotou 95 % dosáhla skupina VIG za rok 2020 solidní výsledky. „Z celkového pohledu prošla skupina VIG tímto náročným pandemickým obdobím dobře. Prokázali jsme odolnost vůči nepředvídatelným událostem. Tato stabilita je náš největší kapitál, abychom zvládli přetrvávající bouřlivé období a dokázali se dobře vyrovnat s případnými lokálními odlišnostmi“, uvádí generální ředitelka Elisabeth Stadler. V hospodářském roce 2021 počítá VIG s objemem pojistného na úrovni roku 2020 ve výši kolem 10,4 mld. EUR a se ziskem před zdaněním v rozpětí od 450 mil. EUR do 500 mil. EUR. Ukazatel combined ratio by měl nadále udržitelně představovat zhruba 95 %.  

Vysoká kapitalizace 
O něco lépe, než bylo zveřejněno 9. března 2021 (235 %), se prezentuje konečná hodnota solventnosti skupiny ke konci roku 2020. Ukazatel solventnosti s 238 % podle regulačních pravidel odráží nadále vysokou kapitalizaci skupiny VIG. Skupina VIG disponovala k 31. 12. 2020 v souladu s regulačními pravidly vlastními prostředky ve výši 8,8 mld. EUR, z toho 83 % v nejvyšší kvalitě (Tier 1). Kapitálové požadavky na solventnost přitom představují 3,7 mld. EUR. Bližší detaily jsou uvedené v zprávě o solventnosti a finanční situaci skupiny VIG.

Zveřejnění skupinové zprávy a zprávy o udržitelnosti
Na titulní stránce skupinové zprávy za rok 2020, který byl pro všechny poznamenaný velkou nejistotou, uvádí skupina VIG svůj slib „Chránit vše důležité“ a zdůrazňuje tak účel podnikání, který zní poskytovat bezpečí a ochranu. „Je naší zodpovědností zacházet s respektem a prozíravostí s hodnotami, které leží na srdci našim klientům“, pokračuje Elisabeth Stadler. „Přitom nemáme na zřeteli pouze teď a tady, ale v souladu s naší dlouhodobou orientací samozřejmě hledíme i do budoucnosti“. Konkrétní podobu to získává ve zprávě o udržitelnosti s názvem „Chránit co bude důležité“. Význam ekologických a sociálních faktorů, stejně jako dobrého řízení podniku, které se často uvádějí pod společnou zkratkou ESG (Environment Social Governance), blíže rozvádějí v online skupinové zprávě členové představenstva. Kromě podrobného seznamu úspěchů programu managementu „Agenda 2020", realizovaného v letech 2017 až 2020, obsahuje tato zpráva i video s rekapitulací roku 2020 ze strany generální ředitelky Elisabeth Stadler.

Od 15. dubna 2021 jsou kromě online skupinové zprávy za rok 2020 pod www.annual-report.vig/2020 k dispozici i skupinová zpráva za rok 2020, zpráva o udržitelnosti za rok 2020, zpráva o ukazateli embedded value, individuální účetní závěrka holdingu VIG a zpráva o solventnosti a finanční situaci skupiny VIG pod www.vig.com.