Press Releases

PR
Kennzahlen |

Vienna Insurance Group dosáhla za 1. až 3. čtvrtletí 2019 top výsledek

Čistý zisk stoupl o 9,5 %, zisk na akcii na 2,36 EUR

  • Pojistné vzrostlo o 6,7 % na 7,9 mld. EUR
  • Zisk (před zdaněním) stoupl o 6,8 % na 376 mil. EUR
  • Ukazatel combined ratio je s výškou 96,4 % na loňské úrovni

Vienna Insurance Group pokračovala v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v růstu. Výrazný nárůst pojistného a zisku (před zdaněním) v porovnání s předchozím rokem potvrzuje stabilní vzestupný trend i v hospodářském roce 2019. Ukazatel combined ratio dosahuje s hodnotou 96,4 % téměř stejnou výši jako v porovnávacím období loňského roku (96,3 %). „I po devíti měsících aktuálního hospodářského roku 2019 se naše ukazatele stále zlepšují a pokračujeme v setrvalém růstu, započatém v roce 2016. S velkou důvěrou hledíme v ústrety plánovaným cílům na rok 2019 s objemem pojistného ve výši 9,9 mld. EUR a ziskem (před zdaněním) 500 až 520 mil. EUR“, tak s uspokojením bilancuje čtvrtletí Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.

Nárůst pojistného ve všech pojistných odvětvích
Celkový objem pojistného za první tři čtvrtletí roku 2019 stoupl o 6,7 % na 7 851 mil. EUR. Ve všech pojistných odvětvích došlo k růstu pojistného. Ve zdravotním pojištění s přírůstkem o + 11,2 % a v Ostatním majetkovém pojištění s hodnotou + 10,1 % je míra růstu dokonce dvouciferná. Nejvyšším nárůstem objemu pojistného přispěly segmenty Polsko (+ 165 mil. EUR), Rakousko (+ 110 mil. EUR) a Pobaltí (+ 91 mil. EUR). Trhy zemí CEE přispěly k růstu pojistného o více než 9 % resp. po očištění o prvotní konsolidace (Polsko, Pobaltí, Bosna a Hercegovina) o zhruba 5 %.

Zisk (před zdaněním) pozitivní ve všech segmentech podle zemí
Zisk (před zdaněním) tvořil 376,2 mil. EUR. To odpovídá zvýšení o 6,8 % oproti 1. až 3. čtvrtletí roku 2018. Ve všech segmentech podle zemí byl dosažen kladný výsledek. Nejvyšší nárůst zisku zaznamenaly segmenty Polsko, Rakousko a Bulharsko.

Zisk koncernu po zdanění a odečtení menšinových podílů (čistý zisk) stoupl o 9,5 % na 226,5 mil. EUR.

Stabilní combined ratio
Ukazatel combined ratio s hodnotou 96,4 % v důsledku povětrnostních vlivů jen lehce o 0,1 procentního bodu překročil loňskou hodnotu (96,3 %). Výrazné zlepšení míry škodovosti a nákladovosti v neživotním pojištění dosáhly segmenty Bulharsko, Pobaltí a Ostatní země CEE. Ke snížení ukazatele combined ratio přispěly zejména opatření týkající se pojištění motorových vozidel na Ukrajině a v Srbsku a v oblasti Ostatního majetkového pojištění v Chorvatsku. Také v Rumunsku se podařilo výrazně zlepšit ukazatel combined ratio (- 3,1 procentního bodu) na základě aktivit v oblasti povinného pojištění motorových vozidel, stále však přesahuje 100 %.

Další finanční ukazatele
Finanční výsledek včetně výsledku podniků hodnocených at equity představoval v období 1. až 3. čtvrtletí 2019 627 mil. EUR a byl tak o 21,2 % pod loňskou hodnotou. V porovnání s předchozím rokem klesl finanční výsledek především v důsledku nižších realizovaných zisků z finančního umístění a jednorázových výnosů z prodeje nemovitostí v roce 2018. Zisk na akcii (po anualizaci) tvoří 2,36 EUR.

Finanční umístění koncernu včetně likvidních prostředků představovalo k 30. září 2019 35,8 mld. EUR. Tato hodnota je o 4,8 % nižší než k 31. prosinci 2018, což souvisí s hodnocením equity veřejně prospěšných společností, zohledněným od 1. srpna.

 

Informace o výkaznictví

VIG upravila výkaznictví v souladu se změnou pravidel pro tržní segment „Prime Market“ Vídeňské burzy. V případě výročních zpráv a mezitímních účetních závěrek změny nenastaly. Průběžné zprávy ve smyslu IAS 34 k 1. a 3. čtvrtletí od roku 2019 už nebudou vydávány. Ukazatele za 1. a 3. čtvrtletí o majetku, finančním vývoji a výnosech budou vypracovány v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).

IR News a prezentace výsledků jsou k dispozici pod: www.vig.com/events