Pressemeldungen

PR
Kennzahlen |

Vienna Insurance Group chce využít silnou kapitalizaci k růstu

Potvrzení špičkového výsledku, zveřejnění koncernové výroční zprávy a zprávy SFCR za rok 2018

Vienna Insurance Group (VIG) potvrdila zveřejněním koncernové výroční zprávy za rok 2018 předběžné údaje, publikované již 21. března 2019. Značná kapitálová síla (ukazatel solventnosti dosáhl 239 %) má sloužit dalšímu růstu. Dozorčí rada VIG schválila 11. dubna 2019 návrh představenstva na zvýšení dividendy z 0,90 centů na 1 euro na akcii.  

Objem pojistného ve výši 9,7 mld. EUR (+ 3 %), zisk (před zdaněním) 485 mil. EUR (+ 10 %), ukazatel combined ratio ve výši 96 % (- 0,7 procentního bodu), ukazatel solventnosti 239 % (+ 19 procentních bodů) a finanční výsledek ve výši 1 037 mil. EUR (+ 12 %), tak znějí nejdůležitější ukazatele VIG za hospodářský rok 2018. „Překonali jsme naše prognózy, a proto jsme zvýšili cíle na roky 2019 a 2020. Nadále se soustředíme na růst, proto chceme využít příležitostí a potenciálů k dalšímu posílení naší prezence. Budeme přitom jednat nejen s pohledem do budoucna a hospodárně, ale především se zřetelem na trvalou udržitelnost“, uvedla Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.
 
Trvalá udržitelnost jako významný faktor
Zpráva o trvalé udržitelnosti za rok 2018 kromě jiného poukazuje na loňskou analýzu dopadů činnosti VIG na životní prostředí a společnost. Ta přispěje k ještě cílenější realizaci opatření. Dceřiné společnosti jsou v rámci celého koncernu VIG činné například v oblasti aktivit pro životní prostředí, jako jsou opatření na revitalizaci a recyklaci, sloužící k úspoře zdrojů a tím pádem ke snížení ekologické stopy. První úspěchy se již projevily zlepšením ekologických ukazatelů oproti předchozímu roku. Dalším významným závazkem VIG je převzetí společenské zodpovědnosti, kterou koncern sdílí s hlavním akcionářem Wiener Städtische Versicherungsverein. Mezi početné iniciativy patří i Social Active Day, v rámci kterého dostává každý zaměstnanec jeden den volna, aby se mohl zúčastnit nejrůznějších projektů. Vloni se stalo součástí této iniciativy přes 5000 pracovníků z 21 zemí. Dceřiné společnosti VIG na to poskytly více než 41 000 pracovních hodin. Správa o trvalé udržitelnosti byla poprvé předmětem externího auditu, což by mělo v rámci koncernu i navenek dále posílit její význam. Koncern VIG je i v roce 2018 součástí obou indexů trvalé udržitelnosti FTSE4Good a VÖNIX.

Embedded value: 199 mil. EUR přidané hodnoty v životním a zdravotním pojištění
Ukazatel embedded value v životním a zdravotním pojištění sestává z čistého jmění Vienna Insurance Group a aktuální hodnoty budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene spolu. Trvalá udržitelnost obchodu VIG v životním a zdravotním pojištění se odráží v tom, že hodnota embedded value (po zdanění) k rozhodnému dni 31. 12. 2018 stoupla o 5,1 % na 4,1 mld. EUR (přizpůsobená hodnota za rok 2017: 3,9 mld. EUR). Přidaná hodnota ve výši 199 mil. EUR za hospodářský rok 2018 je především výsledkem uzavření  profitabilního nového obchodu s marží 4,4 %. Tak jako v minulých letech dokázala VIG získat v zemích střední a východní Evropy v mezinárodním porovnání vynikající marži ve výši 6,6 %.

K 17. dubnu 2019 bude ze strany Vienna Insurance Group pod linkem www.vig.com zveřejněna:

  • Koncernová výroční zpráva za rok 2018 (online)
  • Koncernová výroční zpráva za rok 2018 (pdf)
  • Zpráva o trvalé udržitelnosti za rok 2018 (pdf)
  • Zpráva o solventnosti a finanční situaci za rok 2018 (SFCR za koncern) (pdf)
  • Zpráva o ukazateli embedded value (pdf)
  • Individuální závěrka VIG Holding (pdf)
  • Zpráva o solventnosti a finanční situaci za rok 2018 (SFCR za VIG Holding) (pdf)