Pressemeldungen

PR
Sonstige |

Valná hromada Vienna Insurance Group 2019

Rozhodnutí o zvýšení dividendy na 1 euro na akcii a volby členů dozorčí rady

Dne 24. května 2019 se ve vídeňské Stadthalle konala 28. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).

Rozhodnutí o zvýšení dividendy
Valná hromada schválila návrh představenstva a dozorčí rady VIG a usnesla se na zvýšení dividendy z 90 centů na 1 euro na akcii.
Odpovídá to nárůstu o 11 % a míře vyplacení ve výši zhruba 48 % zisku po zdanění a odečtení menšinových podílů. Výnos dividendy představuje 4,9 %.

Jak již bylo v této věci zveřejněno 20. března 2019, změnila VIG svou dividendovou politiku a definovala míru vyplacení dividendy v rozpětí 30 až bis 50 % zisku po zdanění a odečtení menšinových podílů. Dividenda bude dále navázána na vývoj obchodního úspěchu. Dnem rozdělení dividendy (ex-dividend date) je 27. květen 2019, rozhodný den dividendy (record date) je 28. květen 2019 a dnem výplaty dividendy (payment date) je 29. květen 2019.

Představenstvo v rámci valné hromady zrekapitulovalo hospodářský rok 2018 a zodpovědělo otázky akcionářů. Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group, objasnila hlavní úkoly, které si stanovila VIG, stejně jako plánovaný vývoj obchodní činnosti do roku 2020. VIG směřuje k objemu pojistného ve výši 10,2 mld. EUR a ke zvýšení zisku (před zdaněním) na 530 až 550 mil. EUR do roku 2020. Cílovou hodnotou pro ukazatel combined ratio nadále zůstává zhruba 95 %.

Peter Mihók novým členem dozorčí rady
Z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady se uskutečnily volby do dozorčí rady Vienna Insurance Group. Jako nový člen byl do dozorčí rady zvolen Ph.D. Ass. Prof. Dr.h.c. Peter Mihók. Peter Mihók je od roku 1992 kromě jiného předsedou Slovenské obchodní a průmyslové komory, předsedou Světové komorové federace Mezinárodní obchodní komory v Paříži a poradcem Evropského hospodářského a sociálního výboru EU v Bruselu. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě, titul Ph.D. získal za vědeckou práci Hospodářské vztahy Východ-Západ. Ekonomická univerzita v Bratislavě mu udělila čestný doktorát. Kromě mnoha dalších vyznamenání mu v roce 2013 rakouský prezident Dr. Heinz Fischer udělil Velký zlatý řád Rakouské republiky. Činnost v dozorčí radě ukončil probošt Bernhard Backovsky.

Mandáty členů dozorčí rady jsou platné do valné hromady v roce 2024.

Na zasedání dozorčí rady, které se konalo po ukončení valné hromady, byl Komm.-Rat. Dr. Günter Geyer zvolen předsedou dozorčí rady, Dr. Rudolf Ertl 1. místopředsedou dozorčí rady a Mag. Maria Kubitschek zvolena 2. místopředsedkyní dozorčí rady.  

Zastoupení žen v dozorčí radě VIG nadále dosahuje 40 %. Dozorčí rada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bude pracovat v tomto složení:

Předseda: Komm.-Rat Dr. Günter Geyer
1. místopředseda: Dr. Rudolf Ertl
2. místopředsedkyně: Mag. Maria Kubitschek
Komm.-Rat Martina Dobringer
Dr. Gerhard Fabisch
Ph.D. Ass. Prof. Dr.h.c. Peter Mihók
Hofrat Dkfm. Heinz Öhler
Dr. Georg Riedl
Gabriele Semmelrock-Werzer
Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell

Akcionáři schválili usnesení valné hromady velkou většinou hlasů. Další informace jsou k dispozici na internetu pod https://www.vig.com/en/investor-relations/events/annual-general-meeting.html.

Záznam prezentace generální ředitelky Prof. Elisabeth Stadler v rámci dnešní valné hromady je k dispozici na webové stránce Vienna Insurance Group pod https://www.vig.com/en/investor-relations/events/annual-general-meeting.html.