Team Konzernkommunikation & Marketing

Konzernkommunikation & Marketing
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
1010 Wien, Schottenring 30

Fax: +43 (0)50 390 99 21026

E-Mail an Konzernkommunikation & Marketing

© Thomas Pitterle

Wolfgang Haas
Leitung Konzernkommunikation & Marketing, Konzernpressesprecher
Tel: +43 (0) 50 390 - 21029

E-Mail an Wolfgang Haas


© Petra Spiola
© Petra Spiola

Silvia Polan
Public Relations Manager
Tel: +43 (0)50 390 - 21064

E-Mail an Silvia Polan


© Petra Spiola
© Petra Spiola

Julia Thaller
Public Relations Manager
Tel: +43 (0)50 390 - 26814

E-Mail an Julia Thaller


Peter Bognar
Corporate Journalist
Tel: +43 (0)50 390 - 20075

E-Mail an Peter Bognar

© Petra Spiola
© Petra Spiola

Elisabeth Tischberger
Office Management
Tel: +43 (0)50 390 - 21026

E-Mail an Elisabeth Tischberger


Therese Larsson
Marketing Manager
Tel: +43 (0)50 390 - 26960

E-Mail an Therese Larsson

© Martin Vrabko

Katarina Sindelar
Marketing Manager
Tel: +43 (0)50 390 - 26931

E-Mail an Katarina Sindelar