Pressemeldungen

Vienna Insurance Group pokračuje v 1. čtrvrtletí 2012 v nastoupeném kurzu

Koncernové pojistné stouplo o 5,5 procenta na více než 2,7 mld. EUR

Nárůst koncernového zisku (před zdaněním) o 6,0 procenta na 151,4 mil. EUR

Velmi výrazný růst zisku ve střední a východní Evropě o 13,8 procenta

Combined Ratio sníženo na vynikajících 96,4 procenta


„Obchodní výsledky za 1. čtvrtletí 2012 potvrzují náš odhad vývoje v aktuálním roce“, uvádí Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group. „Naše trhy poskytují velmi diferencovaný obraz. Celkově pokračujeme v cestě růstu a dokázali jsme i v náročném prostředí zvýšit zisk o 6,0 procenta. Pozoruhodný je výrazný nárůst zisku v regionu střední a východní Evropy o 13,8 procenta. Vienna Insurance Group důsledně pokračuje ve své strategii udržování co nejnižší volatility a současně růstu pojistného i zisku.“

„Naše partnerství se skupinou Erste Group se osvědčilo a nárůst objemu pojistného skupiny s Versicherung o 15,4 procenta podtrhuje úspěch tohoto způsobu distribuce“, informuje Dr. Peter Hagen, náměstek generálního ředitele Vienna Insurance Group, a doplňuje: „I nadále bude naším cílem dosahování vyššího růstu oproti průměru trhu spolu s dalším setrvalým zvyšováním naší profitability.“

I. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ O KONCERNU ZA 1. ČTVRTLETÍ 2012 (podle IFRS)


Vienna Insurance Group získala v 1. čtvrtletí 2012 předepsané (konsolidované) pojistné v celkové výši 2,7 mld. EUR, což představuje nárůst o 5,5 procenta oproti stejnému období předchozího roku.

Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) dosáhl v 1. čtvrtletí 2012 151,4 mil. EUR. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku to představuje výrazný nárůst o 6,0 procent.

Zisk koncernu po zdanění a odečtení menšinových podílů stoupl o 7,9 procenta na 117,7 mil. EUR.

Combined ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosu z investic) se v 1. čtvrtletí 2012 podařilo snížit o 1,4 procentní body na vynikajících 96,4 procenta, tedy velmi výrazně pod 100 procent.

Finanční umístění koncernu včetně likvidních prostředků představovalo k 31. březnu 2012 28,7 mld. EUR. Finanční výsledek dosáhl celkově 277,0 mil. EUR, což odpovídá nárůstu o 9,4 procenta. Tiché rezervy koncernu představují zhruba 1,5 mld. EUR.

II. ÚDAJE O KONCERNU ZA JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2012 (konsolidováno)


Neživotní a úrazové pojištění

V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhlo předepsané pojistné celkově 1,5 mld. EUR, což odpovídá nárůstu o 4,1 procenta.

Životní pojištění

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group získaly v segmentu životního pojištění pojistné ve výši přes 1,1 mld. EUR a dosáhly tak nárůstu o 7,4 procenta.

Zdravotní pojištění


V segmentu zdravotního pojištění zaznamenala Vienna Insurance Group předepsaným pojistným ve výši 97,8 mil. EUR nárůst o 6,1 procenta.

III. ÚDAJE O KONCERNU PODLE REGIONŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2012 (konsolidováno)

Rakousko

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku získaly předepsané
pojistné ve výši přibližně 1,4 mld. EUR, což představuje nárůst o 6,6 procenta. V neživotním a úrazovém pojištění vzrostlo předepsané pojistné o 11,7 procenta na celkově 727,7 mil. EUR. V životním pojištění došlo k mírnému nárůstu pojistného o 1,2 procenta na celkově 552,3 mil. EUR.

Zisk (před zdaněním) dosáhl 75,4 mil. EUR.

Ukazatel Combined ratio se zlepšil na vynikajících 91,8 procenta, což představuje snížení o více než 2 procentní body.

Česká republika

Koncernové společnosti v České republice získaly předepsané pojistné ve výši 494,1 mil. EUR.V oblasti neživotního pojištění představovalo předepsané pojistné 283,3 mil. EUR. V životním pojištění dosáhlo předepsané pojistné celkově 210,8 mil. EUR.

V České republice jsou koncernové společnosti Vienna Insurance Group s tržním podílem 30,2 procenta jedničkou pojistného trhu.

Zisk (před zdaněním) stoupl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku
o 6,6 procenta na 43,8 mil. EUR.

Combined ratio dosáhlo velmi dobrých 95,2 procenta.

Slovensko

Koncernové společnosti na Slovensku zvýšily předepsané pojistné o 2,3 procenta na 192,9 mil. EUR.

Nárůstem o 2,3 procenta zaznamenal segment neživotního pojištění předepsané pojistné ve výši 105,7 mil. EUR. V životním pojištění bylo taktéž dosaženo nárůstu o 2,3 procenta, čímž předepsané pojistné stouplo na 87,1 mil. EUR.

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group upevnily tržním podílem ve výši 32,7 procenta své postavení jedničky na slovenském pojistném trhu.
Zisk (před zdaněním) dosáhl 15,7 mil. EUR.

Ukazatel Combined ratio dosáhl 94,8 procenta, což představuje snížení o 1,6 procentního bodu.

Polsko

Díky výraznému nárůstu o 23,6 procenta získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 319,6 mil. EUR.V oblasti neživotního pojištění představovalo předepsané pojistné 160,2 mil. EUR. Výrazným nárůstem o 64,9 procenta bylo v životním pojištění získáno předepsané pojistné ve výši 159,3 mil. EUR.

Zisk (před zdaněním) vzrostl v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o více než dvě třetiny na celkově 16,3 mil. EUR.

Combined ratio se podařilo poprvé výrazně snížit pod hranici 100 procent, a to o 2,5 procentního bodu na celkových 98,4 procenta.

Rumunsko

Rumunské koncernové společnosti získaly předepsané pojistné v celkové výši 134,5 mil. EUR.V oblasti neživotního pojištění došlo v souvislosti s restrukturalizací portfolia k poklesu předepsaného pojistného na 106,8 mil. EUR. V životním pojištění předepsané pojistné stouplo o 2,0 procenta na 27,7 mil. EUR.

V 1. čtvrtletí 2012 byla vykázána ztráta ve výši 2,7 mil. EUR.

Combined ratio představovalo velmi neuspokojivých 112 procent.

Ostatní trhy

Segment Ostatní trhy tvoří Albánie,  Bulharsko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

V tomto segmentu získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 236,3 mil. EUR, což představuje výrazný nárůst o 11,1 procenta. V oblasti neživotního pojištění stouplo předepsané pojistné o 1, 0 procenta a dosáhlo 153,5 mil. EUR. V životním pojištění zaznamenalo předepsané pojistné nárůst o 36,3 procenta na 82,8 mil. EUR.

Zisk (před zdaněním) dosáhl 2,9 mil. EUR.

Combined ratio mírně přesahuje 100 procent.

IV. VÝHLED

V roku 2012 bude hlavní pozornost zaměřena především na další podporu organického růstu; znamená to, že obchodní činnost bude rozvíjena s dosavadními společnostmi. To však nevylučuje akvizice vhodně zapadající do pojišťovacího portfolia.

Cílem Vienna Insurance Group je i v následujících letech růst výrazněji než ostatní trh. Management Vienna Insurance Group se přitom i nadále usiluje při zohlednění hospodářského rámce zachovat co nejnižší volatilitu. Navíc Vienna Insurance Group soustavně prověřuje možnosti potenciálních úspor s cílem jejich co nejlepšího využití.